(0) produkter
Du har ingen varer i handlekurven.
Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Wyller, Egil A.

  Sorter etter

  Con amore

  200,- 228,-
  Dette er et festskrift til Egil A. Wyller i anledning hans 80-års dag i april 2005 med tidligere studenter og medarbeidere som bidragsytere. I tillegg har Wyller selv kommet til orde. Gjennom salmer, viser og sanger utdyper han de enkelte deler av egen filosofi på en musisk måte og viser samtidig hvor nært kunst og filosofi er knyttet sammen i hans enhetsfilosofi, i likhet med teologi og filosofi.

  Den nye sang

  218,- 249,-
  Dette bindet fører frem til slutten av antiken til begynnelsen av både østlig og vestlig middelalder. Stikkordene er det nye, som belyses gjennom studier og tekstutvalg. Har henvisninger og bibliografi.

  Diktningens tale

  218,- 249,-
  Hva har kunsten, nærmere bestemt diktekunsten, å si oss og gi oss i dag? I denne boken lar forfatteren oss møte de "orfiske" dikterne i norsk litteratur. Han tar oss først fra Wergeland og Ibsen til Olaf Bull, og belyser deretter mer moderne skikkelser som Jens Bjørneboe, Emil Boyson og Magnus S. Øglænd. Et eget avsnitt i boken er viet oversettelsens kunst. Med henvisninger.

  Docta ignorantia

  218,- 249,-
  I denne boken belyses den vestlige, latinske middelalder. Utgangspunktet er Augustin, som med sine tids- og sjelsanalyser ofte kalles det første moderne menneske. For øvrig presenteres også bl.a Johannes Scotus Eriugena, Bonaventura og Nicolaus Cusanus. Med bibliografi.

  Enhet og væren

  218,- 249,-
  I bokens første del fremstiller forfatteren grunntrekk i Heideggers ontologi eller værenslære. I den andre delen sammenfattes trekk ved forfatterens egen henologi eller enhetannenhets-lære, i konfrontasjon med, men uten polemikk, mot Heidegger. Har bibliografi.

  Et enhetssyn på Ibsen

  218,- 249,-
  Dette første av to Ibsen-bind presenterer en rekke frittstående verksanalyser som alle jakter på enheten i Ibsens forfatterskap. Det argumenteres for at hele Ibsens forfatterskap kan leses som en brytning mellom kristen tro og platonisk tanke. Wyller ser Ibsen i tråd med den store henologiske åndstradisjon i vestens kulturliv, og i nærkontakt med både Henrik Wergeland og Søren Kierkegaard. Særlig oppmerksomhet vies verkene "Brand", Peer Gynt", "Keiser og Galilæer", "Rosmersholm", og "Når vi døde vågner". Den bibelske skikkelsen "kjeruben" er et gjennomgangsmotiv. Har noter, henvisninger og litteraturliste.

  Etiske kraftkilder

  218,- 249,-
  Denne bokens tittel henspiller på det fond av moralske verdier som gode krefter innen vår kulturkrets har bygget opp gjennom tidene. Sentralt står samvirket mellom kristentroens representanter fra "Jerusalem" og tankenes og kulturens representanter fra "Athen", altså den kristne humanisme. Med henvisninger.

  Fra Orfeus til Euripides

  218,- 249,-
  Med sangeren Orfeus, hans lyre, hans Eurydike og hans tragiske død, innleder boka gangen fra Mythos til Logos og gangen fra Stor-Hellas til Athen. Den viser hvordan denne bevegelsen var tosidig: Opp mot Homers naturalistiske billedverden i begynnelsesfasen står Orfeus' musikalsk-metafysiske verden. Opp mot Aristoteles' realistiske begrepsverden står Platons idealistiske. Med henvisninger og litteraturliste. Illustrert.

  Himmelharpen

  342,- 390,-

  Ibsens Keiser og Galilæer

  218,- 249,-
  I denne kommentaren vier forfatteren seg til Ibsens hovedverk Keiser og Galilæer I-II. Hans kommentarer gir historiske realopplysninger fra både antikken og Ibsens egen tid. Kommentarene, som løper langs teksten, scene for scene, og belyser den både estetiske og faktuelt, kan med fordel leses før man gir seg i kast med selve verket. Forfatteren åpner for en tolkning av hele Ibsens forfatterskap i metafysisk og religiøs retning. Med litteraturliste.

  Johannes 1

  218,- 249,-
  Wyller legger stoffet fram i ny oversettelse fra gresk med kommentarer og analyse, og han legger vekt på skriftets litterære kvaliteter. Har litteraturliste.

  Johannes 2

  218,- 249,-
  Wyller avdekker en henologisk oppbyggning av Johannesevangeliet og viser hvordan en oppstigning og en nedstigning sentreres rundt midtpunktet i kapittel 11. Av brevene diskuteres særlig 1. Brev. Har litteraturliste.

  Konsentrasjon

  218,- 249,-
  Boka gis ut spesielt til Egil A. Wyllers 70-årsdag i 1995. Her forteller foreldrene om Egils ungdom og krigens erfaringer, farens humanistiske engasjement og hans opphold i tyske konsentrasjonsleire. Forfatteren tar også opp europeiske forhold, forholdet til utviklingsland, jødedommen og islam. Med litteraturhenvisninger.

  Lyset fra Bysants

  218,- 249,-
  I dette bindet fremlegges den østlige, greske middelalder: bysantismen, i dens 1000-årige spenn fra ca. år 500 til ca. år 1500. Stoffet presenteres først og fremst gjennom oversatte tekstprøver. Utvalget gjelder her, som i de tidligere bindene, kristen-henologiske, dvs johanneisk-platonske motiver. Har litteraturliste.

  Mellom Dürer og Kierkegaard

  218,- 249,-
  Modernitetens bærende idé er frihet. Parallelt med denne frihetsstreben finnes den "moderne fromhet". Wyller belyser dette mangfoldet og fokuserer på sentrale aspekter hos tenkere og kunstnere som Ficino fra Italia, El Greco fra Kreta, Shakespeare fra England, Dürer, Luther, Bach og Kant fra Tyskland og Kierkegaard fra Danmark. Gjennom det hele går en rød tråd: henologiens konsentrasjon om det éne nødvendige.

  Navnet Jesus

  218,- 249,-
  Denne boken representerer en trosbekjennelse fra forfatterens side: I personen Jesus fra Nasaret finnes målet både for menneskehetens historiske vei og for vår personlige vandring på den. Forfatteren belyser først tematikken Tro og tanke. De to momentene forenes i begrepet "Den troende tanken". Dernest behandler forfatteren den samme tematikk på en mer personlig måte i form av åndelige betraktninger, oppbyggelige taler og personlige vitnesbyrd. Til slutt i boken og i serien gis foruten et navne- og saksregister for samtlige bind også en markering på vers av innholdet i hvert enkelt bind.

  Platon 1

  218,- 249,-
  Det første av to bind om Platons filosofiske verden, består av studier som er blitt til gjennom et liv i møte med Platon. Med litteraturhenvisninger.

  Platon 2

  218,- 249,-
  Det andre av to bind om Platons filosofiske verden, består av studier som er blitt til gjennom et liv i møte med Platon, med vekt på Parmenides-dialogen. Med litteraturhenvisninger.

  Platonisme - henologi. Bd. 1 = Platonisme - henologi. Bd. 1 :die Antike und das lateinische Mittelalter : doppelsprachiges Textbuch

  320,-
  Tekstutvalget presenterer den filosofiske disiplinen henologi, og den åndshistoriske strømningen platonisme, som en sammenhengende tanke og tenkemåte gjennom antikken, middelalderen og frem til renessansen. Prøver fra filosofer, teologer og humanister fra det 20. århundre legges frem. Med bibliografi. Bokas tekst er dobbeltspråklig ( norsk latin gresk). Med forord på norsk og tysk.

  Sokrates og filosofien i Athen

  218,- 249,-
  Med denne boka har forfatteren laget en antologi hentet fra Platon, historikeren Xenofon og komedieforfatteren Aristofanes. Gjennom denne gis leseren anledning til å lytte til sokratiske uttalelser om emner som rettferdighet, selverkjennelse, dygd, ikke-viten og døden. Boka gir innsyn i Platons filosofi og en innføring i henologi - enhetslære. Forfatteren legger dessuten frem den aristoteliske kritikk av Platon. Med henvisninger og litteraturliste.

  Tidehvervstanker

  218,- 249,-
  Boken behandler åndsretninger som eksistensfilosofi, nymarxisme, postmodernisme, økofilosofi og nyreligiøsitet.

  Tro - tanke. Bd. 1-20

  2621,- 2995,-
  Bøkene i skriftserien presenterer ved studier, oversettelser og debattinnlegg trekk ved den gresk-platonske og den jødisk-kristne åndstradisjon, dens visdom og innsikt, fra antikken til vår tid.

  Wyller, Egil A.