Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Wittgenstein, Ludwig

  Sorter etter

  Bemerkninger om fargene

  262,- 299,-
  Wittgenstein legger i denne boken frem en form for fargebegrepenes logikk, men boken gir ikke noe vitenskapelig fargesyn.

  Den ukjente dagboken

  199,-
  I denne dagboken reflekterer Wittgenstein (1889-1951) omkring sin egen filosofi og karakteriserer samtidens kulturelle og intellektuelle strømninger, religion, musikk og litteratur.

  Filosofiske undersøkelser

  299,-
  I denne boka er det språkets faktiske bruk som står i fokus. Gjennom begreper som "regelfølging" og "språkspill" framstiller Wittgenstein sitt syn på språket som en praksissammenheng. Å forstå et begrep innebærer å beherske et språkspill som igjen henger sammen med en livsform.

  Om visshet

  279,-
  Filosofi er først og fremst en aktivitet, en stadig undersøkelse av argumenter og påstander slik vi finner disse både i dagligspråket og i vitenskapen, hevder forfatteren. I denne boka angriper han både G.E. Moores "Common Sense" filosofi og den skeptiske tradisjonen. Han kritiserer dem for å ha en hensiktsløs tilnærming til de filosofiske problemstillingene de tar opp. Han påstår også at før man er klar over den rollen språket spiller i disse undersøkelsene, er undersøkelsene meningsløse.

  Wittgenstein, Ludwig