Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Vogt, Kari

  Sorter etter

  Bruddet

  249,-
  I denne boka tar forfatterne oss med på en kunnskapsreise fra profeten Muhammads tid frem til vår egen. Hva vet vi egentlig om hellig krig, om martyrtanken og om politisk islam? Hvem er de hellige krigerne som frivillig vil ta sitt eget liv og dra tusenvis av uskyldige med seg i døden? Hvordan har dette intense hatet mot USA oppstått? Hva er al-Qaida, og hvem er Osama bin Laden? Og hva vet vi om landet, folket og regimet som skulle bære byrden av Vestens reaksjoner? Hva representerer Taliban, og hvilken historisk rolle har de spilt? Forfatterne gir oss bakgrunnskunnskap for å forstå hva som ledet frem til terroraksjonen mot USA i september 2001. Gjennom å spenne opp et bredt historisk lerret gir boken kunnskap om islam, hellige krigere og den nye verdenssituasjonen.

  Husets folk

  332,- 379,-

  Hva er islam

  199,-
  Boka gir en innføring i verdensreligionen islam. Fra religionens opprinnelse til nåtidige diskusjoner om Koranens budskap. Har register.

  Islam på norsk

  179,-
  Vogt tegner et bilde av framveksten av moskeer og islamske organisasjoner i Norge. Boka gir et innblikk i livet i moskeene og i 1990-årenes nye islamske organisasjoner, og ser på hvordan et muslimsk liv kan gjenskapes på fremmed grunn, hvilke ritualer som utføres, hvem som har religiøs autoritet, hvilken rolle islamske lovskoler og muslimsk rettspraksis spiller i dagens Norge, hvem aktivistene er og hvilken stilling kvinnene har i de religiøse miljøene. Har ordforklaringer og litteraturliste.

  Islams hus

  179,-
  Vogt gir en fremstilling av islams historie og det islamske budskapet. Hun refererer i boken til samtaler med fremtredende muslimer og belyser på den måten en rekke sentrale spørsmål om islam. Bokens siste del er viet en gjennomgang av politisk islam. Har ordforklaringer og litteraturliste.

  Levende religioner

  369,-
  Stadig flere kommer i kontakt med mennesker fra andre deler av verden. Jo mer vi vet om andre kulturers religion, desto bedre rustet vil vi være til å forstå dem. Denne boken gir en bred innføring i de store verdensreligionene. Målgruppe: studenter i religions- og kristendomskunnskap, samt livssynskunnskap på universitets- og høgskolenivå. Har ordforklaringer og forslag til videre lesing. Illustrert.

  Levende religioner

  268,-

  Religionsleksikon

  679,-
  Leksikonet dekker alle religioner og religiøse bevegelser som er av betydning i dag, og behandler hver enkelt religion også ut fra et historisk perspektiv. De fleste av verdens land har fått en artikkel hvor det religiøse livet blir beskrevet, og en kan også finne definisjoner på en rekke religionsvitenskapelige begreper.

  Vogt, Kari