Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Viken, Monica

  Sorter etter

  Arbeidshefte i juridiske emner

  290,-
  Boka er ment som et hjelpemiddel under forelesninger og repetisjon av ulike kurs i rettslære. Lovteksten er innarbeidet i disposisjonen slik at man umiddelbart ser de reglene som anvendes i en praktisk sammenheng. I tillegg er det praktiske oppgaver til hvert emne, hentet fra tidligere eksamensoppgaver og selvtester som raskt viser om man har den riktige forståelsen av de rettslige spørsmål.

  Lov og rett for næringslivet

  769,-

  Lov og rett for næringslivet

  449,-

  Lov og rett for næringslivet

  789,-

  Markedsundersøkelser som bevis i varemerke- og markedsføringsrett

  799,-
  Boken gir en fremstilling av sentrale juridiske aspekter ved bruk av markedsundersøkelser som bevis i varemerke- og markedsføringsrettslige tvister. Den er beregnet på advokater, dommere, ansatte i forvaltningsorganer og andre som jobber med varemerke- og markedsføringsrettslige problemstillinger. Med sammendrag på norsk og engelsk, litteraturliste, lovregister og stikkordregister.

  Viken, Monica