Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Tvedt, Morten Walløe

  Sorter etter

  Å skrive jus til eksamen

  399,-

  Hvordan forstå materiell forvaltningsrett

  469,-
  Boka handler om kravet til at forvaltningen har kompetanse, om legalitetsprinsippet, vilkårslæren, domstolenes prøvelse av forvaltningens vedtak og ugyldighet. Boka forsøker å kombinere erfaringer fra det å undervise i materiell forvaltningsrett med annenavdelingsstudenters blikk for hva som kan være vanskelig å forstå i annen litteratur om temaet.

  Lærebok i forvaltningsrett

  529,-
  Boka forklarer oppbygningen av forvaltningen og hvordan forvaltningen skal gå fram for å treffe vedtak. Den benytter utdrag fra aktuelle dommer for å vise sammenhengen mellom juridisk metode og rettsreglene i forvaltningsretten. Har litteraturliste, lov-, dom- og stikkordregister.

  Tvedt, Morten Walløe