Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Tretvik, Aud Mikkelsen

  Sorter etter

  Lokal og regional historie

  229,-
  Forfattaren gir ei oversikt over utviklinga på lokalhistoriefeltet i Noreg, med sideblikk til utviklinga i andre land. I tillegg til ein historiografisk presentasjon og gjennomgang av dei viktigaste debattane, vert fagfeltet forsøkt redefinert i forhold til historiefaget generelt. Boken er skreven for studentar i historie, men er også relevant for alle som arbeider med lokalhistorie. Har litteraturliste og register.

  Trøndelags historie. Bd.3

  359,-
  Boken tar for seg Trøndelags historie i perioden 1850 til 2005. Ved hjelp av jernbanelinjene og damprutene, blir lokalsamfunnene i Trøndelag knyttet nærmere sammen, samt med verden utenfor. De fleste får bedre levekår, men det er bare noen få som blir veldig rike. Klassemotsetningene øker og arbeiderbevegelsen får vind i seilene. Sør-Trøndelag blir utgangspunkt for fagposisjonen innenfor arbeiderbevegelsen, og Nord-Trøndelag blir kalt "det røde amt". Mellomkrigstiden preges av økonomiske kriser, noe som virker inn på folks dagligliv. Under annen verdenskrig bærer næringslivet preg av det tyske nærværet. Rinnan-bandens aktiviteter er en konstant trussel for motstandsarbeidet. De siste tiårene kjennetegnes av en stadig sterkere internasjonal integrasjon. Har litteraturliste og stikkordregister.

  Tretvik, Aud Mikkelsen