Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Tranøy, Bent Sofus

  Sorter etter

  Global økonomi, krise og politisk styring

  499,-
  Boka handler om internasjonal økonomi i lys av politiske forhold. Del en tar for seg ulike perspektiver og problemstillinger som globalisering, politisk styring og internasjonal politisk økonomi. Del to handler om internasjonal økonomi i endring, og har med kapitler om framveksten av en global politisk økonomi, utviklingen innenfor internasjonale finansstrømmer og pengepolitikk, og handel fra GATT til WTO. Del tre handler om politiske styringsutfordringer. Boka er beregnet på studenter innenfor statsvitenskap og økonomisk-administrative fag. Har litteraturliste og register.

  Harde fakta

  332,- 379,-

  Internasjonal politisk økonomi

  419,-

  Markedets makt over sinnene

  199,-
  Boken er et oppgjør med markedsfundamentalistene, de som mener at mest mulig bør organiseres etter markedsprinsipper, samt at det som skjer i markeder er hevet over kritikk fordi det per definisjon er både rettferdig og effektivt. Boken går bakenfor fundamentalistenes utopi og spør hva som faktisk skjer. Den argumenterer for at markedet ikke er en effektivitetsmaskin, men en arena for maktutøvelse, at det er flere kilder til markedsmakt og at store selskaper, ledere og meglere har overtaket. Forfatteren stiller spørsmålene om markedet alltid er effektivt og rettferdig, og om valgfrihet på alle mulige områder er en garanti for det gode liv eller en kilde til stress. Har litteraturliste.

  Ustabilitetens politiske økonomi

  449,-

  Tranøy, Bent Sofus