Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Thorsen, Kirsten

  Sorter etter

  Kjønn, livsløp og alderdom

  469,-
  Hensikten med denne boken er å gjøre alderdommen forståelig i et livsløpsperspektiv. Både livssituasjon og livsopplevelse i alderdommen er i stor grad betinget av livsløpet, forhistorien bærer en med seg. Aldring er ikke lik overalt, men er tids- og stedsforankret. De eldre må bevare sitt selvbilde, sin verdighet og selvrespekt i et samfunn hvor verdier, normer, livsløpsmønstre og kjønnskonstruksjon har vært i sterk endring. Boken viser hvordan eldre mennesker forholder seg til disse endringene når de fortolker sitt liv og sin alderdom. Har referanseliste.

  Livshistorier i teori og praksis

  469,-
  Forfatterne omtaler teorier og metoder ved livshistorier anvendt i forskning og praksis. De viser hvordan livsfortellingen kan brukes til å få kunnskap om aldring, generasjonsendringer, kroppsopplevelse, sykdomserfaringer og erindring. Har litteraturliste og register.

  Thorsen, Kirsten