(0) produkter
Du har ingen varer i handlekurven.
Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Tetzchner, Stephen von

  Sorter etter

  Alternativ og supplerende kommunikasjon

  609,-
  Boka gir en oversikt over hva som finnes av kommunikasjonssystemer og -hjelpemidler for dem som må bruke alternative kommunikasjonsformer. Forfatterne hjelper leseren å velge kommunikasjonssystem, og gir en innføring i hvordan disse brukes. Boka er en revidert utgave av Språk og funksjonshemning fra 1991. Med litteraturliste og register.

  Barns språk

  659,-
  Boka går gjennom de første fasene i barns språk, fra den førspråklige kommunikasjonen, gjennom ettordsytringene og de første setningene, og fram til en mer fullstendig mestring av språket og dets betydning for tilegnelsen av lesing og skriving. Språktilegnelsen settes inn i en sosial sammenheng.

  Pedagogisk-psykologisk arbeid

  609,-

  Utfordrende atferd hos mennesker med lærehemning

  609,-
  Boken drøfter forhold som er av betydning for om barn, ungdommer og voksne med lærehemning utvikler utfordrende atferd. Den tar også for seg faktorer som er viktig for om de slutter eller fortsetter å vise slik atferd i kortere eller lengre perioder. Boken tar spesielt for seg kommunikasjon og kommunikasjonsopplæring, og viser også hvordan boliger, miljø og tjenester kan legges til rette slik at de utgjør et beskyttende og forebyggende fysisk og sosialt miljø. Forfatteren presenterer ulike perspektiver på utfordrende atferd, på hva slik atferd forteller om mennesker og deres livsvilkår, og på hvordan fagfolk og familier best skal møte mennesker som reagerer med utfordrende atferd. Boken er beregnet for de som arbeider med barn, ungdom og voksne med lærehemning, og studenter innen disse profesjonene. Har ordforklaringer, litteraturliste og register.

  Utviklingspsykologi

  889,-
  Boka viser bredden i moderne utviklingspsykologi og fører leseren inn i fagets tenkemåte. Denne tenkemåten bygger på at barn både er biologiske organismer og medlemmer av samfunn. Barn har kunnskap og anvender kulturelle "redskaper" som de ikke kan skape alene, men må utvikle i samspill med omgivelsene i videste forstand. Boka sammenligne ulike teoretiske perspektiver, og den gir kunnskaper om den typiske utviklingen og de individuelle variasjoner innenfor alle aspekter av utvikling fra spedbarnsalderen og gjennom ungdomsårene. Boka egner seg for alle utdanninger som retter seg mot arbeid med barn og ungdommer, spesielt innenfor pedagogiske fag og helse- og sosialfag. Med ordforklaringer, bibliografi, person- og stikkordregister.

  Tetzchner, Stephen von