Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Syse, Henrik

  Sorter etter

  Det vi sier til hverandre

  332,- 379,-

  Det vi sier til hverandre

  179,-

  Du og eg 5

  359,-
  Læreboka tar i hovedsak for seg de ulike religionenes fortellinger og bygninger. Den tar også opp internasjonal humanisme, sentrale etiske og filosofiske spørsmål, samt filosofene Aristoteles og Platon. Har oppgaver.

  Du og eg 5

  509,-
  Lærerveiledningen inneholder kompetansemål og grunnleggende ferdigheter som hvert emne tar opp, faktabokser, faglig bakgrunnsstoff for lærere, veiledning til arbeidsoppgavene, samt ekstraoppgaver og kopieringsoriginaler.

  Du og eg 6

  489,-
  Lærerveiledningen inneholder kompetansemål og grunnleggende ferdigheter som hvert emne tar opp, faktabokser, faglig bakgrunnsstoff for lærere, veiledning til arbeidsoppgavene, samt ekstraoppgaver og kopieringsoriginaler.

  Du og eg 6

  359,-
  Læreboka tar for seg religionenes lære, tidsregning og kalender. Har oppgaver.

  Du og eg 7

  369,-
  Læreboka tar for seg religionenes hellige skrifter og etikk. Livssynsemnet tar opp livssynshumanismens bakgrunn og etikk. Har oppgaver.

  Du og eg 7

  489,-
  Lærerveiledningen inneholder kompetansemål og grunnleggende ferdigheter som hvert emne tar opp, faktabokser, faglig bakgrunnsstoff for lærere, veiledning til arbeidsoppgavene, samt ekstraoppgaver og kopieringsoriginaler.

  Du og eg, du og jeg

  479,-
  CD-en inneholder et utvalg salmer, sanger, musikkeksempler og tekster fra alle religioner og livssyn som er omtalt i læreverket Du og jeg.

  Du og jeg 5

  509,-
  Lærerveiledningen inneholder kompetansemål og grunnleggende ferdigheter som hvert emne tar opp, faktabokser, faglig bakgrunnsstoff for lærere, veiledning til arbeidsoppgavene, samt ekstraoppgaver og kopieringsoriginaler.

  Du og jeg 5

  359,-
  Læreboka tar i hovedsak for seg de ulike religionenes fortellinger og bygninger. Den tar også opp internasjonal humanisme, sentrale etiske og filosofiske spørsmål, samt filosofene Aristoteles og Platon. Har oppgaver.

  Du og jeg 6

  359,-
  Læreboka tar for seg religionenes lære, tidsregning og kalender. Har oppgaver.

  Du og jeg 6

  509,-
  Lærerveiledningen inneholder kompetansemål og grunnleggende ferdigheter som hvert emne tar opp, faktabokser, faglig bakgrunnsstoff for lærere, veiledning til arbeidsoppgavene, samt ekstraoppgaver og kopieringsoriginaler.

  Du og jeg 7

  509,-
  Lærerveiledningen inneholder kompetansemål og grunnleggende ferdigheter som hvert emne tar opp, faktabokser, faglig bakgrunnsstoff for lærere, veiledning til arbeidsoppgavene, samt ekstraoppgaver og kopieringsoriginaler.

  Du og jeg 7

  369,-
  Læreboka tar for seg religionenes hellige skrifter og etikk. Livssynsemnet tar opp livssynshumanismens bakgrunn og etikk. Har oppgaver.

  Hvor kristent skal Norge være?

  218,- 249,-

  Juss og etikk

  499,-

  Måtehold i grådighetens tid

  179,-

  Måtehold i grådighetens tid

  179,-

  Måtehold i grådighetens tid

  332,- 379,-
  Boken handler om grådighetskultur og mangel på måtehold i vår kultur, sett i forhold til den klassiske filosofiens kardinaldyder. Forfatteren resonnement er bygget på antakelsen om at et samfunn som tar til seg og øver seg opp i måtehold og moderasjon, vil kunne møte fremtiden med større trygghet enn et samfunn som gir seg hen til overdreven nytelse. Boken er skrevet for et bredt publikum, men er også ment å være av interesse for fagfilosofer.

  Med andakt

  306,- 349,-

  Med andakt

  179,-

  Næringslivsetikk og samfunnsansvar

  469,-

  Noe å tro på

  332,- 379,-
  Forfatteren undersøker tanker om tro i dagens samfunn. Der det religiøse samfunnet tidligere var opplest og vedtatt, er mange i dag på søken etter mening. Han stiller grunnleggende spørsmål om religiøs tro, og ønsker at vi åpner oss for svarene den kan gi oss.

  Syse, Henrik