Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Svendsen, Lars Fr. H.

  Sorter etter

  Å forstå dyr

  332,- 379,-

  Arbeidets filosofi

  299,-
  Filosofen utforsker her meningen med arbeid. Han mener at mange har for høye forventninger til arbeidslivet, og advarer mot forestillingen om lykke som frihet fra arbeid. Han gir en oversikt over klassiske og moderne arbeidsteorier, blandet med populærkulturelle referanser og egne arbeidserfaringer. Har litteraturliste og navneregister.

  Ensomhetens filosofi

  299,-

  Filosofi for humanister

  459,-

  Frihetens filosofi

  449,-

  Frykt

  319,-
  Forfatteren mener vi lever i en fryktkultur, frykten har blitt altomfattende. Frykten styrer både privatlivene våre og offentligheten. Forfatteren forklarer hva fenomenet frykt er og diskuterer hvorfor frykt virker både frastøtende og tiltrekkende på oss. Han viser hvordan den utnyttes politisk, økonomisk og estetisk og oppfordrer til humanistisk optimisme. Med litteraturliste og navneregister.

  Ondskapens filosofi

  419,-
  Boka er en filosofisk undersøkelse av fenomenet ondskap der Svendsen benytter seg av tekster fra en rekke fag i tillegg til skjønnlitteratur, billedkunst, film og musikk. Boka tar for seg ondskapens filosofihistorie og ser på hva som er ondskapens vesen, hva filosofer har tenkt om ondskap fra antikken og fram til idag. Den tar også for seg ondskapens fenomenologi, og forfatteren forsøker bl.a. å avdekke en rekke myter om ondskap, for eksempel den at det er sammenheng mellom lav selvfølelse og onde handlinger. Han ser også på hva som kjennetegner ondskapen i det moderne og postmoderne samfunn. Har litteraturliste og navneregister.

  Svendsen, Lars Fr. H.