Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Storø, Jan

  Sorter etter

  Du må skrive!

  269,-

  Ettervern og overgang for ungdom i barnevernet

  369,-
  Boka ser på hvordan barnevernet bistår ungdom som skal flytte ut av institusjon eller fosterhjem og over i en selvstendig tilværelse som voksen. Boka skal gi et teoretisk grunnlag for å arbeide med ettervern, og er skrevet for studenter, barnevernspedagog- og sosionomstudiet. Har register og litteraturliste.

  Miljøarbeid i barnevernet

  299,-
  I denne boken presenteres en systematisk arbeidsmodell som gir rammer for hvordan miljøarbeidet i barnevernet kan utføres i praksis, og i partnerskap med barn og ungdom. Den tar blant annet for seg hvilke vurderinger som må gjøres og hvilke målsettinger og tiltak som må til for å skape positive endringer. Med litteraturliste og stikkordregister.

  Sosialpedagogisk praksis

  359,-
  Boka viser sosialpedagogisk praksis slik vi møter den i barnevernspedagogens virke. Forfatteren knytter praksisen til sentrale teorier om sosialpedagogikk, samtidig som han understreker at praksisen må oppstå mellom den profesjonelle og klienten. Sentrale temaer er relasjon, refleksjon, perspektivering, struktur, systematikk og kontekst. Boka henvender seg både til studenter og praktikere. Særlig barnevernspedagoger, vernepleiere, sosionomer og andre yrkesgrupper som arbeider med utsatte barn, ungdom og deres familier, kan ha nytte av å lese boka. Har register og litteraturliste.

  Storø, Jan