Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Stemshaug, Ola

  Sorter etter

  Dette leika vi med

  335,-
  Boka fortel om vanleg og midre vanleg leiketøy som har vore brukt i Noreg, og om leiken som har vore knytt til ulike leiketøy. Det er først og fremst den ikkje-industrielle barnekulturen som blir dokumentert i boka. Forfattarane har også utforska den breie språklege tradisjonen som følgjer leiketøyet og leikene. Med litteraturliste, oversikt over heimelsfolk og register.

  Fosenmåla

  307,- 350,-

  Hjorten i norsk natur og kultur

  263,- 300,-

  Namn i Noreg

  299,-

  Norsk personnamnleksikon

  499,-

  Trøndersk språkhistorie

  509,-
  Boken inneholder en fremstilling av språkhistorien i trøndelagsregionen, fra i dag og tilbake til perioden før 1550. Forfatterne ser på både trønderdialekter og sørsamisk språk. Boken er resultatet av et forskingsprosjekt i regi av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.

  Stemshaug, Ola