Lukk
(0) produkter
Du har ingen varer i handlekurven.
Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Steiner, Rudolf

  Sorter etter

  Antroposofi og kunst

  129,-
  Forfatteren viser hvordan kunstartene springer ut av den menneskelige natur og framhever nødvendigheten av en åndelig dimensjon i kunsten, som først kan oppnås ved at det abstrakte i vårt tanke- og idéliv overvinnes.

  Antroposofi og meditasjon

  289,- 330,-

  Antroposofiens tre skritt

  193,- 220,-

  Bønner for barn

  139,- 158,-
  Bønnebok for barn. Har tyske originaltekster og utvidet innholdsregister.

  De ti buds vesen og betydning

  51,- 58,-

  Det femte evangelium

  250,- 285,-
  Boka inneholder de fem foredragene om "Det femte evangelium" holdt i Oslo i 1913, sammen med to foredrag holdt i Bergen: "Om samværet med de døde" og "Om utviklingen av høyere erkjennelseskrefter". Boka inneholder også et bidrag av Peter Selg.

  Engler

  158,- 180,-
  Forfatteren har i sin åndsvitenskap gjort englenes virkelighet tilgjengelig for en moderne bevissthet. I de ti foredragene som er samlet i denne boken, beskriver han englenes og de andre åndelige hierarkiers virke i den enkeltes liv, i menneskehetens og kosmos utvikling. Han viser hva det betyr for jordens fremtid at menneskene i dag lærer å forstå englenes vesen og oppgaver.

  Erkeenglenes virke i årsløpet

  174,- 198,-
  Boken består av fem foredrag forfatteren holdt i 1923, hvor han skildrer de kosmiske imaginasjoner som ligger til grunn for årsløpet med de fire store høytidene; påske, sankthans, mikkelsmess og jul.

  Filosofiens gåder

  398,-
  Steiner gjennomgår tenkningens historie fra de tidligste greske filosofer og frem til og med Einstein. Første skandinaviske utgave.

  Fire mysteriedramaer

  349,- 398,-
  Gjennom fire dramaer utvikler forfatteren sitt tema: skjebneerfaringene til en gruppe moderne mennesker. Felles for dem alle er at de søker veien til en høyere bevissthet. Deres liv og utvikling gjenspeiler vår tids viktigste impulser, av muligheter og hindringer mennesker av i dag selv opplever og må ta stilling til.

  Fra Jesus til Kristus

  261,- 298,-
  Boken er basert på forfatterens forelesningsrekke fra 1911 og inneholder grunnleggende innføring i kristologisk forskning. Boken tar for seg sentrale motiver i kristendommen, og drøfter blant annet mysteriet på Golgata gjennom et nytt lys.

  Frihetens filosofi

  250,- 285,-
  Rudolf Steiners filosofiske hovedverk handler om den frie menneskelige personlighet, som vokser frem der hvor mennesket forstår sitt forhold til den natur det er sprunget ut av og det samfunn det selv har frembragt.

  Goethes verdensanskuelse

  244,- 278,-
  Forfatteren beskriver her det han omtaler som Goethes verdensanskuelse og gir ei framstilling av det ei betraktning av Goethes åndsliv har gitt han.

  Grunntrekk av en erkjennelsesteori

  232,- 265,-
  Denne boken er forfatterens første bok, som han utgav første gang i 1886. Den innleder rekken av forfatterens filosofiske, erkjennelsesteoretiske skrifter.

  Hva kan legekunsten vinne ved en åndsvitenskaplig betraktning?

  99,-
  Første bind i en rekke medisinske skrifter. Her åpnes det for en helt ny forståelse av sunnhet og sykdom, menneskets tredelte vesen, oppbyggings- og nedbrytningsprosesser i legemet, og hvor de viktigste preparater fra plante- og mineralriket er å finne. En bok for dem som søker svar på spørsmål om alternative beh. metoder.

  Hvordan kan vår tids sjelelige nød overvinnes?

  86,- 98,-
  Forfatteren begrunner konkrete muligheter for nye moralske impulser som kan avhjelpe vår tids sjelelige utfordringer. Basert på et foredrag holdt i Zürich 10 okt. 1916.

  Johannes Apokalypse

  261,- 298,-
  I denne boka søker Steiner kilden av Johannes Åpenbaring, og åpner helt nye perspektiver. Vår vandring inn i en ny verden begynner. Boka vender seg til søkende mennesker som ikke lenger godtar den materialistiske forklaringsmodell.

  Kampen om mennesket

  261,- 298,-
  Disse foredragene ble holdt for mennesker som allerede var kjent med Steiners åndsvitenskapelige utredninger. Tidsrammen omkring foredragene er 1. verdenskrig. Steiner peker på de høye, åndelige makter som driver kampen om mennesket på den indre slagmark. Det var en åndskamp som fikk sin moderne utforming fra midten av forrige århundre. Her tar Steiner utgangspunkt i okkulte bevegelser i det forrige århundre og peker på motivene bak fremveksten av spiritismen. Med kommentarer til oversettelsen og oversikt over utelatt tekst.

  Kjærligheten og dens betydning i verden

  86,- 98,-
  Budskapet i boken er at kjærligheten er det skapende prinsippet i verden og uløselig knyttet til Kristusvesenets virkning i verdenshistorien. Kjærlighet er ikke bare vesentlig for hver enkelt av oss, men av grunnleggende betydning for jorden og all væren. Budskapet er at mennesket blir medskapende i verden ved å fremme kjærligheten. Basert på et foredrag holdt i Zürich 17. des. 1912.

  Landbrukskurset

  289,- 330,-

  Steiner, Rudolf