Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Solvang, Bernt Krohn

  Sorter etter

  Metodevalg og metodebruk

  519,-
  Innføringsbok i samfunnsvitenskaplig metodelære for studenter ved høgskoler og universiteter. Forfatterne tar utgangspunkt i at metodevalg er et viktig moment i enhver undersøkelse, og at kvalitativ og kvantitativ metode er jevnbyrdige som metodiske tilnærminger. Det er problemstillingen som skal avgjøre valg av analyseopplegg. I denne 3. utgaven er det særlig delene om dataanalyse som er fornyet. Boka forutsetter ingen forkunnskaper. Har litteraturliste og stikkordregister.

  Solvang, Bernt Krohn