Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Slagstad, Rune

  Sorter etter

  (Sporten)

  199,-
  Boken er en idéhistorisk studie av fenomenet sport, fra 1800-tallet og fram til i dag. Forfatteren beskriver sportens utvikling frem til i dag. Bokens andre del tegner et bilde av den moderne TV-sporten og reflekterer over friluftslivet, elitesporten, helsesporten og den nye folkesporten i det postmoderne Norge. Har navneregister.

  (Sporten)

  199,-

  Da fjellet ble dannet

  350,- 399,-

  De nasjonale strateger

  199,-

  Kunnskapens hus

  199,-
  I denne nye og utvidete utgaven presenterer forfatteren et overordnet perspektiv på universitets- og høyskolesystemet i postmoderniteten. Boka rekonstruerer universitetets stilling fra 1800-tallet og fram til i dag. Med basis i historisk materiale gir den en skisse til en teori om kunnskapsregimer. Boka gir portretter av ulike "dannelsesagenter", fra Trygve Bull og Asbjørn Aarnes til Jens Chr. Hauge og Francis Sejersted. I tillegg har boka et avsluttende kapittel om Nasjonalbiblioteket som en fusjon av to dannelsestradisjoner, den akademiske lærdomskultur og den demokratiske folkedannelse. Med navneregister og henvisninger.

  Rettens ironi

  199,-
  Boken viser forfatterens interesse for prinsipielle spørsmål i grenselandet mellom rett og politikk, særlig ved den vedvarende kretsingen om det liberales normative plass og institusjonelle betydning. Bl.a. kastes det nytt lys over Høyesteretts rolle som en liberalitetens forvalter i vårt politiske system. Har register.

  Rettens ironi

  199,-

  Tilløp til offentlighet

  350,- 399,-

  Utvalgte polemikker

  175,- 199,-
  Gjennom mer enn 30 år har forfatteren preget den offentlige debatten i aviser og tidskrifter. Denne boka viser bredden i denne produksjonen og bidrar til å rekonstruere norsk debatthistorie gjennom de siste tiår.

  Slagstad, Rune