Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Slåttøy, Astrid

  Sorter etter

  Problematferd i klasserommet

  419,-
  I boken tar forfatteren opp temaet rundt disiplin og atferdsvansker i klasserommet. Hensikten med boken er å hjelpe læreren til å mestre dette problemet. Forfatteren ser på hva problematferd er, hvilke behov elevene har, regler i klassen, tiltak og individuelle opplæringsplaner for elevene. Med råd om hvordan forholde seg til elever med medisinske diagnoser, barn som er utsatt for omsorgssvikt og for mishandling.

  Slåttøy, Astrid