Lukk
(0) produkter
Du har ingen varer i handlekurven.
Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Skottene, Ragnar

  Sorter etter

  Gudsbilde og fortapelsessyn

  280,- 320,-
  Boka er en teologihistorisk analyse av helvetesdebatten i Norge på 1950 tallet. Den reiste spørsmål om hvem den kjærlige Gud er, i lys av Bibelens utsagn om den evige fortapelsen. Og den reiste spørsmål om hva fortapelse er, i lys av Bibelens budskap om den kjærlige Gud. Har personregister og litteraturliste.

  Kristendommen II

  529,-
  Boka gir innføring i sentrale emner innen kristendommens historie, kristen troslære og etikk og konfesjonskunnskap. Boka er tredelt. Historiedelen tar opp temaer fra både norsk og europeisk kristendomshistorie. Troslære- og etikkdelen er forankret i luthersk kristendomsforståelse, men har også utblikk til andre måter å tolke kristen tro på. Konfesjonskunnskapsdelen legger særlig vekt på de tallmessig store trostradisjonene i Norge og på økumenikk. Boka er spesielt tilrettelagt for allmennlærerutdanningens studieenhet KRL1, men passer for alle som er interesserte i å få kunnskap om kristen tro og tradisjon. Har litteraturliste.

  Kristne symboler

  259,- 295,-
  Boka tar for seg kristne symboler, og viser hvordan de har blitt brukt i kunst og kultur. Den ser på hva kristne symboler er, hvordan bl.a. Gud, Jesus, Den hellige ånd og djevelen har blitt framstilt, symboler knyttet til de enkelte høytidene og kirkeårets farger. Har stikkordregister.

  Nåden og gaven

  245,- 280,-
  Dette er en historisk dybdestudie av Martin Luthers nådeteologi mot den skolastiske teologen Latomus. Nåden er gratia, Guds ufortjente og medfølende barmhjertighet. Gaven er donum, troen på Jesus Kristus og den kristnes nye rettferdighet ved troen på ham. Ifølge Luther henger disse to begrepene sammen. Har litteraturliste og personregister.

  Skottene, Ragnar