Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Skjetne, Ingvild

  Sorter etter

  God helse 1

  681,-
  Boka dekker sammen med God helse 2 programfaget helsefremmende arbeid. Boka kan også brukes til oppslag og støtte til Vg3 (Opplæring i bedrift). Bak i boka finnes egne oppgaver for Vg3. Hvert kapittel starter med kompetansemål fra læreplanen og eksempler fra yrkeslivet, og avsluttes med en kort oppsummering og oppgaver med forskjellig vanskelighetsgrad.

  God helse 2

  740,-
  Boka dekker sammen med God helse 1 programfaget helsefremmende arbeid. Hvert kapittel starter med kompetansemål fra læreplanen og eksempler fra yrkeslivet, og avsluttes med en kort oppsummering og oppgaver med forskjellig vanskelighetsgrad. Med stikkordregister.

  God læring

  217,-

  God yrkesutøvelse

  527,-
  Boka dekker programfaget Yrkesutøvelse i programområdet for Vg2 helsearbeiderfag, men den kan også brukes som oppslagsverk og støtte til Vg3 (opplæring i bedrift). Hvert kapittel starter med kompetansemål fra læreplanen og praktiske eksempler fra yrkeslivet, og avsluttes med oppsummering og oppgaver. Vanskelige ord forklares underveis, og i en alfabetisk oversikt bak i boka.

  God yrkesutøvelse

  527,-
  Boka dekker læreplanen i felles programfag Helsearbeiderfag vg2 og vg3. Hvert kapittel starter med kompetansemål fra læreplanen og praktiske eksempler fra yrkeslivet, og avsluttes med oppsummering og oppgaver. Vanskelige ord forklares underveis, og i en alfabetisk oversikt bak i boka.

  God yrkesutøving

  527,-
  Boka dekker læreplanen i felles programfag Helsearbeiderfag vg2 og vg3. Hvert kapittel starter med kompetansemål fra læreplanen og praktiske eksempler fra yrkeslivet, og avsluttes med oppsummering og oppgaver. Vanskelige ord forklares underveis, og i en alfabetisk oversikt bak i boka.

  Helse 1

  744,-

  Helse 1

  744,-

  Helse 2

  744,-

  Helse 2

  744,-

  Helsefremjande arbeid

  594,-
  Boka tar bl.a. for seg begreper som eleven vil møte i sitt framtidige yrke, individuelle og miljømessige faktorer som påvirker helsen, hvordan kroppen reagerer på påvirkninger som følge av leveveanene våre, reseptfrie legemidler, smitte, HMS, ergonomi og førstehjelp. Har oppgaver. Med stikkordsregister.

  Helsefremmende arbeid

  594,-
  Boka tar bl.a. for seg begreper som eleven vil møte i sitt framtidige yrke, individuelle og miljømessige faktorer som påvirker helsen, hvordan kroppen reagerer på påvirkninger som følge av leveveanene våre, reseptfrie legemidler, smitte, HMS, ergonomi og førstehjelp. Har oppgaver. Med stikkordsregister.

  Helsefremmende arbeid

  675,-
  Boken tar opp sammenhengen mellom kosthold, fysisk aktivitet, miljø, allmenntilstand og helse. Den beskriver ulike sykdommer og lidelser, og fokuserer blant annet på observasjon og vurdering av symptomer. Andre viktige temaer er medikamenter, svangerskap, hygiene, førstehjelp og helse, miljø og sikkerhet. Med stikkordregister.

  Hygiene og arbeidsmiljø

  445,-
  Boka tar blant annet for seg hygiene i hjemmet og hygiene på sykehus og gir en bred framstilling av arbeidsmiljøspørsmål. Repetisjonsspørsmål og arbeidsoppgaver til hvert kapittel. Har stikkordregister.

  Opplæringsbok for helsefagarbeideren

  203,-
  Boka er en videreføring av PTF-boka for helse- og sosialfag, og er en arbeidsbok som skal hjelpe deg til å holde orden og oversikt over opplæringen innenfor kompetansemålene i læreplanen. Den inneholder logger og planleggingsverktøy som sammen med vurderingene underveis, dokumenterer din faglige og personlige utvikling på veien til å bli en selvstendig og profesjonell yrkesutøver.

  Portør

  345,-

  Portør

  525,-

  PTF-boka for helse- og sosialfag

  203,-
  PTF-boka er laget som en arbeidsbok som kan brukes gjennom de to første åra i opplæring, hvor du kan samle dokumentasjonen fra praksisopplæringen. Den vil vise hva du har jobbet med og din faglige utvikling.

  Yrke

  546,-

  Yrke

  546,-

  Skjetne, Ingvild