Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Skaathun, Astrid

  Sorter etter

  Fleire vegar mot mål

  439,-
  Forfattarane av boka viser at ein kan lære både mykje og godt trass i lese- og skrivevanskar dersom ein går fram på ein måte som fungerer for den enkelte. Boka er både ei teoribok og ei praktisk-pedagogisk bok. Her finst forslag til arbeidsmåtar og andre konkrete tiltak som passar for aldersgruppa. Boka er veleigna for studentar i den praktisk-pedagogiske utdanninga og i spesialpedagogikkstudia ved universitet og høgskolar, samt for lærarar og rådgjevarar som arbeider i vidaregåande skole. Med litteraturliste og register.

  Skaathun, Astrid