Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Skaalvik, Einar M.

  Sorter etter

  Motivasjon for læring

  239,-

  Motivasjon for skolearbeid

  209,-
  Boka redegjør for sentrale teorier for motivasjon for skolearbeid. Forfatterne ser på hva lærerne kan gjøre for å motivere elevene, samt presenterer resultater fra en stor undersøkelse om elevers motivasjon for skolearbeid. Har litteraturliste.

  Selvoppfatning, motivasjon og læringsmiljø

  479,-
  Elevens oppfatning av seg selv er en grunnleggende referanseramme som har stor betydning for motivasjon, innsats og senere utdanningsvalg. Denne boken tar opp spørsmål knyttet til utvikling og påvirkning av selvoppfatning, og den gir en innføring i teori og forskning om motivasjon. Stoffet om selvoppfatning og motivasjon relateres til læringsmiljø. Begrepet læringsmiljø drøftes også eksplisitt. Med referanser og stikkordregister.

  Skolen som arbeidsplass

  459,-

  Skolen som læringsarena

  449,-

  Tilpassing og differensiering

  249,-
  Denne boka tar for seg tilpassing og differensiering i grunnskolen. Den gjør rede for og drøfter: det formelle grunnlaget, teoretiske begrunnelser, differensieringsbegrepet og ulike former for differensiering, forholdet mellom vedtatte,oppfattede og iverksatte læreplaner, lærernes oppfatning av behovet av differensiering, differensiering i praksis, og hindringer for differensiering. Forfatterne trekker en rekke konklusjoner om tiltak som er nødvendige for å ivareta elevenes rett til en tilpasset opplæring. Har litteraturliste.

  Skaalvik, Einar M.