Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Simonsen, Kirsten

  Sorter etter

  Geografiens videnskabsteori

  180,-
  Geografi er et fag med elementer fra både samfunnsvitenskap, naturvitenskap og humaniora. Faget er i tillegg uten særlig faste faggrenser. Det har derfor gjennom tidene blitt definert ut fra vekslende fagfilosofiske forståelser. Denne boken ønsker å fremstille disse forskjellene i fagoppfattelser. Boken introduserer og diskuterer en rekke vitenskapsteoretiske problemstillinger innenfor geografien, spesielt kultur- og samfunnsgeografien. Boken er først og fremst tiltenkt geografistudenter på universitetsnivå. Har litteraturliste, emneregister og personregister.

  Simonsen, Kirsten