Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Schultz, Jon-Håkon

  Sorter etter

  Barn av virkeligheten

  359,-
  Forfatterne viser gjennom korte, poengterte tekster hvordan voksne kan hjelpe barn med å håndtere kriser, utvikle empati, oppmuntre barnets individuelle engasjement og stimulere barnets nysgjerrighet. Boka er skrevet for alle som arbeider med skoleelever eller barnehagebarn, samt foreldre og media. Tekstene har tidligere stått på trykk i tidsskriftet "Utdanning".

  Ingen ut av rekka går

  419,-
  Boka tar for seg tilpasset opplæring og teamutvikling i skolen. Gjennom eksempler viser forfatterne vei gjennom opplæringsloven og nye forskrifter om tospråklig opplæring. Vi følger prosessen med å henvise elever til PP-tjenesten og med å utarbeide rapporter. Det gis eksempler på hvordan skolen og PP-tjenesten best mulig kan samarbeide om å tilrettelegge opplæringen for alle elever generelt, og for "Shaza" og "Kristian" spesielt. Boka tar også opp hvordan skolen kan organisere og videreutvikle sitt teamarbeid. Bok retter seg mot lærere, førskolelærere, ansatte i PP-tjenesten og studenter i lærerutdanningen ved universiteter og høgskole. Har register og litteraturliste.

  Krisepedagogikk

  419,-
  Boka beskriver en egen krisepedagogikk, og forklarer hvordan barnehager og skoler kan omskape kriser og traumer til pedagogiske muligheter, der både barn, elever og pedagoger kan oppleve mestring. Den tar for seg krisepedagogiske metoder og viser hvilken kriseberedskap man bør ha. Har litteraturliste.

  Seksuelle overgrep og vold

  329,-

  Schultz, Jon-Håkon