Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Samuelsen, Anne Gerd

  Sorter etter

  Kunsten i samspill

  368,-
  Boka handler om kunsten i samspillet mellom mennesker. Eksemplene i boka handler om mennesker med demenssykdommer, men boka angår alle som ønsker å bli mer bevisst på hvordan de selv kan oppfattes av andre. Med litteraturliste.

  Kunsten i tilstedeværelse

  359,-
  Denne boken tar for seg fenomenet tilstedeværelse og betydningen tilstedeværelse har for eget liv og for samspill med andre. Gjennom praktiske oppgaver og refleksjonsøvelser gir boken deg anledning til å trene på systematisk selvobservasjon av egne tanker, følelser og kroppsfornemmelser. Boken viser hvordan tilstedeværelse virker inn på det å skape gode og helsefremmende relasjoner både i privatlivet og på arbeidsplassen. Med litteraturliste.

  Samuelsen, Anne Gerd