Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Sagen, Rolf

  Sorter etter

  4 x Sagen

  169,-
  Boka inneheld fire sentrale bøker i forfattarskapen: diktsamlinga Dørklinker (1968) og romanane Mørkets gjerninger (1976), Springfart ved fjorden (1986) og Lyden av vatn (1990).

  Blendverk

  250,-
  Prosastykka tar opp emne som død, sorg, mord, musikk, omsorg, vennskap og kjærleik. Boka er siste del av ein trilogi.

  Eg reiste gjennom dette mørke landet og møtte deg

  200,-
  Dikt frå ei ettertankens reise i eigen hug og i eigen tid, der forfattaren med lukka auge ser og kjenner - ikje med sansane, men med språket. Eigenskapen i boka er språklege restar etter ulike møte: møte med ei kvinne, med ei barnleg fortid og med eiga mogning.

  Far og son

  288,- 329,-
  Pjakk kjøper seg ein bubil, blant anna for å overlevere ei helsing til ein dei kallar Ole Pudder. Men han er vanskeleg å finne. På reisa blir han blant anna lurt av ei kvinne og kasta i fengsel.

  Josefines songar

  200,-
  Dikta i denne boka handlar om korleis det er å ikkje ha så mange pengar.

  Lommehunden frå Ribo

  288,- 329,-
  Forteljaren og hovudpersonen i denne romanen er studenten Halfdan Brun, som er i gang med å lage ei litteraturhistorisk tekstsamling for byen Mox. I korte tekster og biografiar fortel boka om ein rekke særeigne personar og forunderlege hendingar som skjer i byen. Boka er ein frittståande oppfølgjar til "Springfart ved fjorden" (1986).

  Lyden av vatn

  300,-
  Den 8. romanen hans. Handlinga går føre seg i eit draumelandskap og fortel korleis ein personlegdom i vår tid kjempar for å vinne seg sjølv.

  På søvnen høyrer eg

  200,-
  Her er eit heilskapeleg epos om ei reise som går for seg i ein draumliknande tilstand. Sagen vil fram til eit reint og ureduserbart poetisk uttrykk. Han skriv seg inn på eit spor, og tek lesaren med på ein song over hjul, inn i natta og draumen der ulike grunnelement i tilværet forsvinn og dukkar opp. Rolf Sagen er profesjonell læremeister for diktarspirer og har sjølv gitt ut både lyrikk og prosa.

  Reisa til D.

  250,-
  Boka inneheld ei samling lett skrudde og underlege noveller. Vi får innblikk i menneskeliv der noko rart og merkeleg har hendt. I ei blanding av drøm og røynd dukkar menneske opp og forsvinn.

  Skog

  350,-
  I romanen møter vi ei rekkje personar og forteljarar, først og fremst den reisande og den unge kvinna Anna. Vi møter også den rike PedroPeder, og gitaristen Henning. Personane møtest og skildrar kvarandre, og alle er på flukt frå noko.

  Sørgedans

  200,-
  Boka kombinerer dikt og prosadikt i ein dansande rytme, og sorgen finn ei forsonande form i dette universet.

  Springfart ved fjorden

  200,-
  På sin ferd i fjorlandet i vest, oppdager historieprofessor Svale Smule byen Moks. Oppdaginga gir inspirasjon til soga om Joran Krake, den merkelege oppdagaren som gav byen namn etter si eiga mor. Romanen inneheld både humor og satire, bestialske mordforsøk og blodskam.

  Sagen, Rolf