Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Søyland, Aud

  Sorter etter

  Enkel nynorsk ordliste

  199,-

  Norske skrivereglar

  262,- 299,-

  Norske skriveregler

  262,- 299,-

  Nynorsk ordliste

  229,-
  Ordlista presenterer oppslagsorda med fulle bøyingsformer, har ein grammatikkdel og gir råd om god målføring, har forkortingsliste og liste over bokmålsord med nynorske synonym.

  Nynorsk ordliste

  229,-
  Ordlista presenterer oppslagsorda med fulle bøyingsformer, har ein grammatikkdel og gir råd om god målføring, har forkortingsliste og liste over bokmålsord med nynorske synonym.

  Ordbok for grunnskulen

  169,-

  Praktisk nynorsk for lærarstudentar

  299,-
  Heftet knytter saman teori, eksempel og oppgåver, gir ei innføring i setningsbygnad, ordval og grammatikk, har oppgåver i språktrening med overføringsverdi til bokmål og løysingsframlegg til oppgåvene for sjølvstudium og eigenkontroll.

  Rett og godt!

  339,-

  Søyland, Aud