Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Sørlie, Mari-Anne

  Sorter etter

  Atferdsproblemer blant barn og unge

  479,-
  Boka beskriver de mest aktuelle teoretiske og empiriske tilnærmingene til hvordan atferdsproblemer kan forklares. Konkrete praktiske tilnærminger og strategier til hvordan atferdsproblemer kan reduseres og forebygges på ulike oppvekstarenaer presenteres også. Strategiene som beskrives, bygger på forskningsbasert kunnskap, og det redegjøres for alt fra multisystemiske til individbaserte tilnærminger. Boka er beregnet for videreutdanning innen pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi, lærerutdanning og ulike sosialfag, men henvender seg også til praktikere som i sitt daglige arbeid møter barn og unge som viser problematisk atferd. Har register og litteraturliste.

  Positiv læringsstøtte

  389,-

  Sørlie, Mari-Anne