Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Säätelä, Simo

  Sorter etter

  Det sanne, det gode, det skjønne

  519,-
  Boka gir en systematisk innføring i filosofi. Første del tar for seg ulike syn på viten, vitenskap, forståelse og språk. Andre del tar for seg ulike normative, etiske teorier, fri vilje, samt hva som kjennetegner det menneskelige selvet. I siste del presenteres sentrale estetiske teorier, samt forholdet mellom kunst, moral og erkjennelse. Forfatterne knytter stoffet opp mot eksempler både fra historiske sammenhenger og samtidig dagligliv. Har register og litteraturlister.

  Filosofi for humanister

  459,-

  Säätelä, Simo