Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Ryvarden, Leif

  Sorter etter

  Bi 2

  664,-
  Boka dekker læreplanen i programfaget biologi 2. Hvert kapittel inneholder mål for læringa, har sjekkpunkt som er ment å være en test på om du kan gå videre i teksten, og sammendrag. Bakerst i boka finner du læreplanen og ordforklaringer.

  Bi 2

  331,-
  Studieheftet består av fire hoveddeler: oppgaver, etikk, økosystemer og feltarbeid, samt øvelser. Oppgavene er differensierte og mer krevende enn sjekkpunktene i grunnboka.

  Bi 2

  955,-

  Bi 2

  955,-

  Blomster i skog og mark

  149,-
  I denne boka kan du lære om hvordan blomstene tilpasser seg miljøet de lever i for å lokke til seg insektene, og om hvordan de benytter seg av vind, vann og mange fugler og dyr for å spre frøene ut i verden om høsten. Har register.

  Er det liv, er det sopp!

  350,- 399,-

  Hardangervidda

  420,- 479,-
  Gjennom tekst og bilder presenterer forfatteren Hardangerviddas natur og kulturhistorie. Har register og litteraturliste.

  Kystnorge

  399,-
  Boken dekker kyststripen fra Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag til Nord-Trøndelag. I tillegg har den med kapitler om dyrene i fjæra og de mest vanlige fiskeslagene langs norskekysten, samt en historisk oversikt over menneskers liv og ferdsel med båt langs kysten og moderne friluftsliv. Har litteraturliste og register.

  Kystnorge

  399,-
  Boken dekker kystlinjen fra svenskegrensen i Østfold, indre Oslofjord med Oslo, Akershus og Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. I tillegg forteller den om kystens geologiske utforming, om hav og himmel og hvordan de virker sammen, om livet i havet i form av plankton, tang og tare, og utviklingen av fyrvesen, lostjeneste og redningsselskap. Har litteraturliste og register.

  Kystnorge

  399,-
  Boken dekker kystlinjen fra Nordland, Troms og Finnmark, like til Grense Jakobselv ved grensen mot Russland. Svalbard blir også presentert. I tillegg inneholder boken kapitler om kystens rike vegetasjon, om dyreliv med sjøfugler og sjøpattedyr, om fisket langs kysten og om kystturer i fartøyer som kano, kajakk, robåt og seilbåt. Har litteraturliste og register.

  Nordmarka

  350,- 399,-

  Oslofjorden

  350,- 399,-
  Naturen langs Oslofjorden byr på spennende historier og rike opplevelser. I denne boken tar forfatteren deg med på tur, og forteller blant annet om blomstene som klarer å livnære seg på nesten ingenting, om menneskene som lever tett på havet og om de dramatiske hendelsene som førte til at et helt landområde sank. Boken er en guide til de fineste stedene langs Oslofjorden, og gir deg kunnskap og fakta om flora, fauna og folk, samt fortellinger.

  Saltfjellet-Svartisen og Junkerdal

  299,-
  Boka er ment som en inspirasjonskilde og guide til nasjonalparkene. Den gir turforslag, samt kunnskap om blant annet natur, kulturhistorie og geologi. Har litteraturliste og register.

  Seiland og Varangerhalvøya

  299,-
  Boka er ment som en inspirasjonskilde og guide til nasjonalparkene. Den gir turforslag, samt kunnskap om blant annet natur, kulturhistorie og geologi. Har litteraturliste og register.

  Stabbursdalen, Øvre Pasvik og Øvre Anárjohka

  299,-
  Boken omfatter tre av Finnmarks nasjonalparker. Den tar for seg det som særpreger den enkelte park, blant annet landskap, vegetasjon, flora, klima og fauna. Med register.

  Trær i skog og mark

  157,- 179,-
  I denne boka kan du lese om de vanligste treslagene som vokser vilt i Norge. Du lærer hvordan du kan kjenne igjen et tre ved å se på bladene, eller bare ved å se på barken. Boka inneholder en bestemmelsesnøkkel som du kan bruke til å finne fram til de enkelte trærne. Du får også vite hva de forskjellige treslagene har blitt brukt til opp gjennom tidene, hvordan plantene virker, hvorfor de vokser der de gjør og at trær gir mat og ly til dyr og fugler. Har register.

  Ryvarden, Leif