Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Ronglan, Lars Tore

  Sorter etter

  Lagspill, læring og ledelse

  319,-
  Boken omhandler lærings- og ledelsesutfordringer som vi møter i ulike lagspillkontekster. Noen av emnene som tas opp er lagspillenes fremvekst og utbredelse, samt dets mangfold og egenart, og læring og undervisning i praksis. Har litteraturliste.

  Lagspilltreneren

  299,-

  Nordic elite sport

  449,-
  The book provides an overview over similarities and differences in the structures and methods applied in Nordic elite sport, as well as an understanding of how these countries have dealt with the challenges of modern elite sport within a historical context. Har litteraturliste og register.

  Treningslære for idrettene

  367,- 419,-
  Boka er et verktøy for å anvende og tilpasse generelle prinsipper innen treningslære til spesifikke krav til hver enkelt idrett. Den er gruppert i ulike typer idretter, og tar bl.a. for seg kvaliteter av betydning for prestasjonsevnen og det fysiologiske grunnlaget for utøvelse av idrett.

  Ronglan, Lars Tore