Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Rinvold, Reinert A.

  Sorter etter

  Avbildninger og symmetri

  370,-

  Lineæralgebra

  370,-
  Boka gir ei innføring i lineæralgebra. Den legger vekt på det todimensjonale tilfellet, og tar opp emner som lineære ligningssystemer, grunnleggende matriseregning, determinanter og egenvektorer. Har oppgaver, litteraturliste og register. Boka er skrevet til fordypningsstudier i lærerutdanninga, men kan også brukes ved universitetsstudier.

  QED 1-7

  1199,-
  Boka dekker de 30 obligatoriske studiepoengene i matematikk på grunnskolelærerutdanninga, rettet mot undervisning på 1.-7. trinn. Bokas matematikkfaglige del tar for seg tall, algebra, funksjoner, geometri, bevis og argumentasjon, statistikk og sannsynlighetsregning. Bokas matematikkdidaktiske del tar for seg læring og læringsteorier, dagens grunnskole, didaktiske verktøy og språk og kommunikasjon. Både faget og didaktikken er knyttet opp mot Kunnskapsløftet 2006.

  QED 5-10

  1199,-
  Boka dekker de første 30 av 60 studiepoeng i matematikk rettet mot undervisning på 5.-10. trinn. Boka har en matematikkfaglig del, og en matematikkdidaktisk del. Både fag og didaktikk er knyttet opp mot LK06. Har litteraturliste og register.

  Tallteori

  440,-

  Rinvold, Reinert A.