Lukk
(0) produkter
Du har ingen varer i handlekurven.
Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Reve, Torger

  Sorter etter

  Et kunnskapsbasert Norge

  519,-
  Denne boken analyserer Norge som næringslivsnasjon. Den ser blant annet på hva vi skal livnære oss av når oljen tar slutt, hvordan norske bedrifter kan hevde seg internasjonalt og hvordan norske regioner kan bli attraktive for internasjonale bedrifter. 13 ulike næringer analyseres, og forfatterne foreslår en ny kunnskapsbasert næringspolitikk. Med litteraturliste og stikkordregister.

  Et verdiskapende Norge

  519,-
  Boka er basert på et forskningsprosjekt med samme navn. Prosjektet og bokas målsetting er å bidra til å sikre grunnlaget for verdiskapning og økonomisk velferd i det norske samfunnet i fremtiden. Gjennom bokas tre deler presenteres teorier om næringsklynger og verdiskapning, sentrale funn fra norske næringer som dokumenterer sammenhengen mellom næringsklynger og verdiskapning i et land og til slutt implikasjoner og forslag til en helhetlig verdiskapingspolitikk. Boka er relevant for politikere og næringslivsledere, samtidig som den er egnet som fagbok for økonomer, samfunnsvitere og andre som er opptatt av strategi og ledelse, samfunn og næringsliv. Har stikkordregister og litteraturliste.

  Internasjonalt konkurransedyktige bedrifter

  499,-
  Boka analyserer hva som får norske bedrifter til å lykkes på internasjonale markeder, basert på bedriftenes egne eksportmarkedserfaringer. Boken bygger på et forskningsprosjekt, gjennomført ved Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning. For bedriftsledere med strategi- og markedsansvar og studenter i strategi, ledelse, markedsføring og internasjonalisering. Med litteraturliste og stikkordregister.

  Prosjekt

  599,-
  Man kan nærme seg et prosjekt fra ulike perspektiver. Forfatterne har i en årrekke vært opptatt av å betrakte prosjekter som økonomiske transaksjoner. Gjennom dette perspektivet kan man lettere belyse viktige sider som organisering, ledelse, innovasjon og den forretningsmessige siden av prosjektarbeidet. Boken bygger på en bred litteraturgjennomgang, forfatternes egne forskningsarbeider og publikasjoner, samt på lang erfaring fra næringslivet. Arbeid med prosjektstrategier, strategisk håndtering av usikkerhet og intern organisering er vektlagt. Med litteraturliste og stikkordregister.

  Strategi og organisasjon

  499,-
  Interessen for og betydningen av strategi og bevisst tilnærming til strategiproblemer har vært sterkt økende de senere år. Dette har også ført til kraftig utvikling i strategi som fagområde. Nye begreper, tenkemåter, tilnærminger og metoder for å angripe strategiproblemer er kommet til. Forfatterne har i en årrekke vært opptatt av disse problemene i bedriftslivet. Boken er et resultat av dette engasjementet. Den bygger på publiserte artikler og forskningsbaserte bidrag skrevet spesielt for denne boken. Boken er ment som både lærebok og idekilde. Har stikkordregister.

  Strategisk analyse

  389,-
  Boka drøfter hvordan systematiske strategiske analyser kan gjennomføres i praksis i en bedrift, og hvordan resultatene fra analysene kan anvendes som grunnlag for utvikling av forretningsstrategier for økt konkurranseevne. Har litteraturliste og stikkordsregister.

  Reve, Torger