Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Resch-Knudsen, Vibeke

  Sorter etter

  Kommunalt eierskap

  375,-
  En bok om selskapsdannelse i kommunal sektor. Boka tar for seg kommuners rolle som eier og forvalter av fellesskapets verdier gjennom selskaper. Den har også konkrete eksempler på hvordan ulike kommuner har løst utfordringene dette gir. Har register.

  Styring av kommunalt eide selskaper

  395,-
  Boka tar for seg styring av selskaper eid av kommuner, særlig styrets rolle i slike selskaper. Forfatteren ser på likheter og ulikheter mellom offentlig og privat eide selskaper, og på hva som særpreger kommuner som eiere.

  Resch-Knudsen, Vibeke