Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Repstad, Pål

  Sorter etter

  Hva er sosiologi

  199,-
  Boka er en introduksjon til faget og dets mange retninger. Boka munner ut i et kritisk blikk på sosiologiens rolle i samfunnet i dag. Har register og litteraturliste.

  Innføring i religionssosiologi

  399,-
  Innføring i religionssosiologi gir en oversikt over sosiologiske teorier om religion. Boka inneholder kapitler om blant annet religion som fenomen, religiøse organisasjoner og bevegelser, enkeltmenneskers religiøsitet, etnisitet og religion, og religion og kjønn. Har register og litteraturliste.

  Mellom nærhet og distanse

  379,-
  Boka gir en innføring i kvalitative metoder for samfunnsfag; om hvordan man foretar observasjon og feltarbeid, dybdeintervjuer og analyse av skriftlige dokumenter. Boka egner seg for studenter som skal gjøre prosjektarbeid ved universiteter og høgskoler. Har litteraturliste og register.

  Moderne sosiologer om religion

  299,-

  Repstad, Pål