Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Røys, Helge

  Sorter etter

  Å dra lasset sammen

  389,-

  Alle skal med!

  349,-

  Didaktikk i skolen

  399,-
  Boka er skrevet for allmennlærerstudenter og skal være studentens første møte med hva det vil si å planlegge arbeidet sitt som lærer. Den skal gi et grunnlag for å kunne sørge for at elevene skal oppleve undervisning og skolearbeid på en best mulig måte.

  Pedagogikk i barnehagen

  419,-
  Boken er en grunnbok i pedagogisk arbeid, en lærebok og en introduksjon til det pedagogiske området i barnehagen. Det samlede perspektivet gjennom boken er helhetlig læring, der leseren inviteres til diskusjon rundt sentrale områder som: ulike syn på lek og lekens plass i læringsfeltet, didaktisk refleksjon og planlegging og arbeid med dokumentasjon og observasjon. Boken retter oppmerksomheten mot det praktiske arbeidet i barnehagen, og Rammeplan for barnehagen er det bærende elementet i alle kapitlene. Har oppgaver til drøfting og refleksjon. Har litteraturliste.

  Røys, Helge