Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Røssland, Lars Arve

  Sorter etter

  Media og det menneskelege

  320,-
  Boka tar utgangspunkt i moralfilosofien og formulerer ti tesar om grunnlaget for ein ny medieetikk. Moderne massekommunikasjon blir kopla til klassiske filosofiske definisjonar av etikk og moral, og teori av blant anna Aristoteles blir brukt for å vise at journalistar må ta utgangspunkt i seg sjølv i utforminga av si eiga yrkesrolle. Boka vender seg til journalistar og andre medieinteresserte. Har litteraturliste og register.

  Norsk pressehistorie

  389,-
  Boka gir ei oversikt over utviklingslinjene i norsk pressehistorie frå 1760-åra og fram til tusenårsskiftet. Framstillinga legg vekt på utviklinga i pressestruktur, endringar i journalistisk innhald og profesjonaliseringa av journalistyrket og pressa generelt. Hovudvekta i framstillinga er lagt på etterkrigstida. Målgruppa er studentar på medievitskap og journalistutdanninga.

  Røssland, Lars Arve