Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Røskeland, Marianne

  Sorter etter

  Fleire vegar mot mål

  439,-
  Forfattarane av boka viser at ein kan lære både mykje og godt trass i lese- og skrivevanskar dersom ein går fram på ein måte som fungerer for den enkelte. Boka er både ei teoribok og ei praktisk-pedagogisk bok. Her finst forslag til arbeidsmåtar og andre konkrete tiltak som passar for aldersgruppa. Boka er veleigna for studentar i den praktisk-pedagogiske utdanninga og i spesialpedagogikkstudia ved universitet og høgskolar, samt for lærarar og rådgjevarar som arbeider i vidaregåande skole. Med litteraturliste og register.

  Panorama

  696,-
  Læreboka bygger på kunnskapen elevene har fra Vg2, og skal bl.a. hjelpe elevene til å utvikle ei kritisk holding til ting de kjenner fra før. Det er lagt vekt på språkhistorie fra 1830 til i dag og språklige virkemidler behandles i et eget kapittel. Har oppgaver, forfatter- og stikkordregister.

  Panorama

  696,-

  Panorama

  696,-

  Panorama

  691,-

  Panorama

  691,-
  Læreboka bygger på kunnskapen eleven har fra ungdomstrinnet, og skal bl.a. hjelpe elevene til å utvikle ei kritisk holding til ting de kjenner fra før. Det er lagt vekt på å sammenligne moderne norsk med norrønt og andre språk, og språklige virkemidler behandles i et eget kapittel. Har oppgaver, forfatter- og stikkordregister.

  Røskeland, Marianne