Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Rønning, Anne Birgitte

  Sorter etter

  Humaniora

  519,-
  Boka gir ei innføring i å tenke vitenskapelig på det humanistiske forskningsfeltet, og viser bredden og mangfoldet i humanistisk forskning og det som binder fagfeltene sammen, nemlig grunnlagsproblemene deres og faghistorien. Forfatterne beskriver den vitenskaplige praksisen, møtet med forskningsobjektene i humaniora og de vitenskapsteoretiske problemstillingene. Framstillinga er problematiserende, og det er oppgaver til hvert kapittel. Boka er beregnet på bruk i det første studieåret ved universitet og høgskoler. Har tidslinje, navne- og emneregister og litteraturliste.

  Rønning, Anne Birgitte