Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling: et svar på velferdsstatens utfordringer?

Hilde Aamodt
Heftet | Nivå: Voksen | Sidetall: 380 | Bokmål | EAN: 9788245023572

Innbinding: Heftet
Pris:
559 kr

Beskrivelse

Kan tettere samhandling mellom fagfeltene sosialt arbeid og sosialpolitikk bidra til bedre velferdstjenester? En fellesnevner for bidragene i denne boken er å undersøke hvordan velferdsytelser og -tjenester til den enkelte, familier og grupper fordeles, iverksettes og utøves i praksis. For å skape et best mulig tjenestetilbud til den enkelte borger må sosialfaglig praksis og politikkutforming ses i sammenheng, hevder forfatterne. Ikke minst er forfatterne opptatt av å reflektere over det sammensatte og komplekse ved sosialpolitikk og sosialt arbeid som fag og perspektiv.
Første del handler om sosialt arbeid og sosialpolitikk som fag og kunnskaps- og verdigrunnlag. I del to viser forfatterne hvordan samfunnets utfordringer kan analyseres fra ulike perspektiv, og at kunnskap kan frembringes på ulike måter. Del tre peker på noen av de overordnede utfordringer dagens sosialpolitikk og sosialfaglige praksis står overfor. I del fire danner sosialfaglig praksis utgangspunktet for en diskusjon av hvordan strukturelle føringer kan få direkte konsekvenser for enkeltmenneskers liv.
Boken henvender seg til mastergradsstudenter innenfor sosialfagene og til dem som arbeider i det sosialfaglige praksisfeltet, samt politikkutformere på feltet.
Med bidrag fra:

Hilde A. Aamodt
Wenche Bekken
Espen Dahl
Eivind Engebretsen
Erika Gubrium
Liv Mette Gulbrandsen
Krisztina Gyüre
Marit Haldar
Rune Halvorsen
Helle Cathrine Hansen
Ira Malmberg-Heimonen
Åsmund Hermansen
Bjørn Hvinden
Janne Thu Ilstad
Simon Innvær
Dag Jenssen
Nicolay B. Johansen
Monica Kjørstad
Ivar Lødemel
Borghild Løyland
Sverre Moe
Sidsel Natland
Marianne Rugkåsa
Mi Ah Schøyen
May-Britt Solem
Anne Grete Tøge
Oddbjørg Skjær Ulvik
Kjetil Wathne
Kjetil A. van der Wel
Einar Øverbye

Betaling og sikkerhet

American Express Apple Pay Klarna Mastercard Vipps Visa

Din betaling er sikker. Vi lagrer ikke kortdetaljer og har ikke tilgang til dine kort.