Reformasjon nå: Luther som utfordring og ressurs for Den norske kirke

Per Kristian Aschim
Heftet | Nivå: Voksen | Serie: Presteforeningens studiebibliotek(50) | Sidetall: 556 | Flerspråklig | EAN: 9788251408226

Innbinding: Heftet
Pris:
549 kr

Beskrivelse

Målet med denne boken er å stimulere til fornyende teologisk samtale fram mot reformasjons-markeringen i 2017. I boken stilles tekster av Martin Luther sammen med nyere teologiske tekster. Tekstene belyser ulike teologiske temaer som berører sentrale sider ved kirkens praksis, og hvor det kan ligge spenninger mellom reformatorisk teologi og vår tid. De nyere tekstene skal bidra til å skape økt bevissthet om hvor vi kan bli inspirert av Luther, men også hvor vi må tenke nytt i forhold til Luther og den lutherske tradisjonen. Boken avsluttes med en oversikt over nyere Luther-forskning og nyere resepsjon av Luther i Norden. Boken er utviklet i sammenheng med et videreutdanningsopplegg for prester i Den norske kirke, men henvender seg til alle som er opptatt av reformasjonen og dens betydning for dagens teologi, kirke og samfunn.
Boken er blitt til i et samarbeid mellom Presteforeningen, Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, Det praktisk-teologiske seminar, Det teologiske Menighetsfakultet, VID vitenskapelige høgskole (Misjonshøgskolen) og NLA Høgskolen.
Presteforeningens studiebibliotek nr. 50.

Betaling og sikkerhet

American Express Apple Pay Mastercard Visa

Din betaling er sikker. Vi lagrer ikke kortdetaljer og har ikke tilgang til dine kort.