Rådgiverrett: om rådgivning i bygge- og anleggsprosjekter

Anne Cathrine Røed
Innbundet | Nivå: Voksen | Sidetall: 1171 | Bokmål | EAN: 9788299716925

Innbinding: Innbundet
Pris:
2.270 kr

Beskrivelse

Denne fremstillingen tar for seg de sentrale rettslige sidene ved rådgivning i bygge- og anleggsprosjekter. Hovedfokus er forholdet mellom rådgiveren og dennes oppdrags.giver enten denne er byggherre eller totalentreprenør. I tillegg behandles forholdet til offentlig myndighet og utenforstående tredjemenn.
Bøkene er egnet både for praktikere og for erfarne jurister på fagfeltet. Den har også registre som gjør den egnet som oppslagsverk. Herunder et register basert på alle bestemmelsene i rådgiverkontraktene NS 8401, NS 8402, NS 8403 og NS 8404.

Med «rådgivere» menes selvstendige oppdragstakere som påtar seg å bistå i prosjektet. Rådgiverkontraktene NS 8401, NS 8402, NS 8403 og NS 8404 behandles i full bredde. I tillegg behandles bakgrunnsretten - og således hva som gjelder der standard.avtalene ikke gir svar eller ikke er vedtatt. Fremstillingen er oppbygget tematisk. Blant temaene er rådgiverens ytelser, herunder krav til prosjekterende, prosjektledere, rådgivende ingeniører, byggeledere, uavhengige kontrollører og ulike koordinatorer. Rettigheter og plikter. Oppdragsgivers medvirkning. Fullmaktsforhold. Forsikring. Vederlagsformat. Endringsregime. Fremdrift og forsinkelse. Mislighold. Opphavsrett, herunder vern av bygningskunst. Bruk av BIM. Direktekrav. Tiltransport. Overføring av risiko. Informasjonsansvaret. Forholdet til entreprenøren som prosjekterende. Byggherreforskriften og forholdet til ansvarsrett. Ikke minst står det mye om profesjonsansvaret generelt.
Bøkene utgjør 1170 sider fordelt på to bind. Disse selges kun samlet.

Lenker

Betaling og sikkerhet

American Express Apple Pay Klarna Mastercard Vipps Visa

Din betaling er sikker. Vi lagrer ikke kortdetaljer og har ikke tilgang til dine kort.