Psykiatri for helsefag

Trond F. Aarre
Heftet | Nivå: Voksen | Sidetall: 337 | Bokmål | EAN: 9788245024500

Innbinding: Heftet
Pris:
569 kr

Beskrivelse


Psykiatri for helsefag har siden utgivelsen i 2009 etablert seg som en godt likt og mye brukt lærebok. Endelig foreligger den i revidert utgave.


Boka gir en oversiktlig framstilling av hovedtrekkene i den psykiatriske sykdomslæren, behandlingsmetoder og praktisk bruk av ulike terapiformer. I denne utgaven er teksten justert og oppdatert på bakgrunn av ny kunnskap. Dels har det kommunale psykiske helsearbeidet vokst
fram som et selvstendig fagfelt med mange viktige innsikter, dels har den tradisjonelle psykiatriske og psykologiske forskningen gitt oss funn som gjør at tidligere konklusjoner har blitt revurdert.


Boka har tre innledende kapitler som dreier seg om generelle problemstillinger om rammene for tjenestene, grunnlaget for et kunnskapsbasert helsevern og om bredden i det psykiske helsearbeidet. Deretter følger to kapitler om de viktigste behandlingsmetodene, henholdsvis psykoterapi og psykofarmaka og elektrokonvulsiv terapi. De påfølgende åtte kapitlene tar systematisk for seg de viktigste diagnosegruppene vi møter i det psykiske helsevernet. Boka avsluttes med et nytt kapittel om traumatisering og migrasjon.


Boka er myntet på studenter i sykepleie og andre helsefag. Den vil også være nyttig for dem som tar videreutdanning i psykisk helsearbeid, samt for medisinstudenter og allmennpraktiserende leger.

TROND F. AARRE er bokas redaktør. Han er spesialist i psykiatri og rus- og avhengighetsmedisin, og jobber som avdelingssjef ved Nordfjord psykiatrisenter og er fagsjef i psykisk helsevern,
Helse Førde.


Petter Bugge er spesialist i samfunnsmedisin og psykiatri, og jobber som avdelingsleder ved Søndre Oslo DPS.


Mehdi Farshbaf er psykologspesialist og jobber i Nesodden kommune.


Siv Iren Juklestad er psykiatrisk sykepleier og høyskolelektor ved Høgskulen på Vestlandet.

Her kan du lese et utdrag fra boken og se innholdsfortegnelsen.

Betaling og sikkerhet

American Express Apple Pay Klarna Mastercard Vipps Visa

Din betaling er sikker. Vi lagrer ikke kortdetaljer og har ikke tilgang til dine kort.