Neste time: innføring i grunnskolepedagogikk

Kaare Skagen
Heftet | Nivå: Voksen | Sidetall: 336 | Bokmål | EAN: 9788245012354

Innbinding: Heftet
Pris:
639 kr

Beskrivelse

Neste time er en innføring i didaktikk og pedagogikk for lærerstudenter, særlig for ungdomstrinnet. Stoffet er valgt ut slik at det er relevant for profesjonsutøvelse i skolen, og gir en oversikt over pedagogikkfaget og skoletenkning med vekt på didaktikk og dannelse. Til grunn for Neste time ligger at lærerens mestring av det pedagogiske håndverket i skolehverdagen er avgjørende for å beholde og skape en god skole.
Boka legger hovedvekt på didaktikk, eller «undervisningslære», som er kjernen i profesjonsfaget. Kapitlene behandler forskjellige sider ved undervisning, veiledning, vurdering og elevenes læring. Lærerens undervisning må ta hensyn til Kunnskapsløftet, flerkulturalitet og digitaliseringen av skolen, og boka har egne kapitler om dette. Andre kapitler gir innføring i klasseromsforskning, forskjellige kunnskapssyn og vitenskapsteoretiske begreper og posisjoner. Det er litteraturlister til alle kapitlene for videre arbeid med stoffet.
Neste time har lagt vekt på å forene en pedagogisk realisme i beskrivelsen av skolehverdagen med et utvalg av relevant forskning som kan inspirere og utfordre til diskusjoner der erfaringskunnskap og vitenskapelig kunnskap kan møtes.
Kaare Skagen er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Han har tidligere skrevet boka I veiledningens landskap (2004) og Læreren som elsket å undervise (2004), i tillegg til en rekke vitenskapelige artikler. Skagen var redaktør for boka Kunnskap og handling i pedagogisk veiledning (2011).
«For den som ønsker å skaffe seg oversikt innenfor det pedagogiske fag- og forskningsfeltet, kan Skagens bok være et funn. For lærere i pedagogikk i lærerutdanningen, kan den være en ønskedrøm. Den er meget opplysende og gjennomreflektert. Boka er preget av kjærlighet til og respekt for lærergjerningen.» Hallvard Håstein i Bedre skole

Betaling og sikkerhet

American Express Apple Pay Klarna Mastercard Vipps Visa

Din betaling er sikker. Vi lagrer ikke kortdetaljer og har ikke tilgang til dine kort.