Kvalitet og kreativitet i klasserommet: ulike perspektiver på undervisning

Kåre Kverndokken
Heftet | Nivå: Voksen | Sidetall: 314 | Flerspråklig | EAN: 9788245022278

Innbinding: Heftet
Pris:
485 kr

Beskrivelse

Det er et stort behov for praksisnær forskning om undervisningskvalitet i skolen. Denne boken imøtekommer dette behovet.
Forfatterne viser hvordan kreative lærergrep i ulike fag bidrar til forbedret undervisning. De tar opp spørsmål som: Hva kjennetegner ideallæreren, og hvilke metaforer brukes for å beskrive ham eller henne? Hvordan kan man undersøke elevers tekstkompetanse ved hjelp av visuelle metaforer og modeller? Hva kan læreren gjøre for å styrke elevens matematiske identitet i klasserommet? Erfaringene med et rikt utvalg av undervisningsopplegg blir drøftet og vurdert, som:

hvordan dramaturgi kan være et nyttig verktøy for å oppnå gode læreprosesser
entreprenørskap i skolen hvordan det gikk da elevene skulle skape sin egen elevrestaurant
å skrive og å omskrive hvordan utvikle elevenes revisjonskompetanse
hvordan arbeide med lytting i klasserommet
hvordan man oppnår at elever utvikler mestringsforventning i matematikk
hvordan trene unge elevers kognitive ferdigheter gjennom «tren tanken»-strategier
Viktige målgrupper for boken er forskere og lærerutdannere, og med sin nærhet til praksis er den også svært nyttig for lærerstudenter og lærere i alle fag i grunnskole og videregående skole.
Kåre Kverndokken er dosent i norskdidaktikk Norunn Askeland er professor i norsk Henriette Hogga Siljan er førsteamanuensis i norsk Bokens redaktører er alle ansatt ved Institutt for språk og litteratur ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Betaling og sikkerhet

American Express Apple Pay Klarna Mastercard Vipps Visa

Din betaling er sikker. Vi lagrer ikke kortdetaljer og har ikke tilgang til dine kort.