Kombinerte behandlingstiltak for personer med samtidig rus- og psykisk lidelse: kunnskapsbaserte behandlingstiltak innen rus- og avhengighetsmedisin

Rolf W. Gråwe
Heftet | Nivå: Voksen | Serie: Kombinerte tiltak for personer med rus- og psykisk lidelse | Sidetall: 272 | Bokmål | EAN: 9788245019452

Innbinding: Heftet
Pris:
475 kr

Beskrivelse

De fleste personer med rusproblemer har samtidig psykiske problemer. Det har manglet forskningsbasert kunnskap om hva som er effektive behandlingstilbud for personer med begge typer problemer. Denne boken gir systematisert og praktisk kunnskap om behandling av slike lidelser.
Nyere kunnskap viser at et helhetlig behandlingstilbud med kombinerte hjelpetiltak kan være avgjørende når man skal hjelpe personer med ruslidelser og psykiske lidelser. Denne boken beskriver en serie behandlingstiltak som bør inngå i spesialist-helsetilbud og kommunale tilbud for pasientgruppen:
-kartlegging -motiverende samtaletiltak -behandling med tilpassede kognitive atferdspsykologiske metoder -behandling med legemidler -fysisk aktivitet -behandling av ulike komorbide angst- og depresjonslidelser -bruk av akuttiltak og tvangstiltak -etterverns- og samarbeidstiltak med primærhelsetjenesten -pasientforløp og pasientsikkerhet -hjelp fra lokale brukerdrevne/brukerstøttede tiltak -pårørendetiltak -rusakutt / behandling med tvang
Boken er spesielt nyttig for de som jobber i tverrfaglig spesialisert rusbehandling og i kommunale tiltak som hjelper rusavhengige. I tillegg vil den være viktig for sykepleiere, psykologer, leger og annet helsepersonell, og for de som tar slik utdanning.
Les mer om arbeidsboken' data-mce-href="https://www.fagbokforlaget.no/Kombinerte-tiltak-for-personer-med-rusproblemer/I9788245019650">https://www.fagbokforlaget.no/Kombinerte-tiltak-for-personer-med-rusproblemer/I9788245019650">arbeidsboken.

Betaling og sikkerhet

American Express Apple Pay Klarna Mastercard Vipps Visa

Din betaling er sikker. Vi lagrer ikke kortdetaljer og har ikke tilgang til dine kort.