K-kodar: arkivnøkkel for kommunane: hovudnøkkel 2020-2023

Kommuneforlaget AS
Spiralbundet | Nivå: Voksen | Serie: K-koder | Sidetall: 148 | Nynorsk | EAN: 9788244623728

Innbinding: Spiralbundet
Pris:
1.894 kr

Beskrivelse

Arkivnøkkelen for kommunane, K-koder, er eit viktig verktøy for å finne att dokumentasjon i kommunalt arkivmateriale. Klassifikasjon er ein obligatorisk og sentral del i NORAK - Standard for elektronisk arkiv. Foremålet med bruk av arkivnøklar i elektronisk arkiv er mellom anna å:

- sikre at dokument som har blitt til som eit resultat av dei same aktivitetane (prosessane) blir knytte saman
- gi en ekstra søkjeinngang til arkivmaterialet
- sikre ei systematisk oversikt over alle behandla saker
- vere eit utgangspunkt for forskjellige oppgåver som bevaring og kassasjon, statistikk.
osb.

I eit papirarkiv vil arkivkoden vere den fysiske adressa som viser til kor saka er arkivert.
K-kodane vert jamleg oppdaterte i takt med den kommunale organiseringa og nye lovpålagde oppgåver. Oppdateringa skjer kvart fjerde år og følgjer den kommunale valperioden. KF har på vegner av KS det faglege oppfølgingsansvaret for K-kodar, i nært samarbeid med representantar for kommunane, fylkeskommunane og dei interkommunale arkiva.

Papirversjonene av K-kodane vert gjvne ut i to utgåver - ein hovudnøkkel og ei kursutgåve. Det vert òg gjeve ut ei elektronisk utgåve av K-kodar som nyttast i sak-/arkivsystemet i kommunane. K-kodane vert gjevne ut både på bokmål og nynorsk.

Betaling og sikkerhet

American Express Apple Pay Klarna Mastercard Vipps Visa

Din betaling er sikker. Vi lagrer ikke kortdetaljer og har ikke tilgang til dine kort.