Innovasjonsledelse: teknologiutvikling fra idé til forretningsplanlegging

Helge Godø
Heftet | Nivå: Voksen | Sidetall: 255 | Bokmål | EAN: 9788251922166

Innbinding: Heftet
Pris:
539 kr

Beskrivelse

Teknologisk innovasjon er en smart, om enn krevende, strategi for langsiktig lønnsomhet og velferdsutvikling. Selvsagt løper bedrifter risiko med å satse på innovasjon, og man kan aldri være helt sikker på om slike strategier lykkes. Men innovasjonsstudier viser at investeringer i innovasjon gir god avkastning for privatpersoner og bedrifter, og at samfunnet høster store velferdsgevinster gjennom innovasjoner.

Det å skape teknologiske innovasjoner, eller å tilføre forbedringer til eksisterende teknologi, er en grunnleggende kreativ prosess. Teknologiutvikling har dessuten en egendynamikk, men den kan ikke forstås uavhengig av et samspill med omgivelser.

Dette kan være et tett samarbeid med andre teknologiutviklere, gjerne i team og prosjekter, i etablerte bedrifter eller i oppstartbedrifter. Utenfor disse finner man samfunnet, med sine markeder, kunnskaps- og innovasjonssystemer, konkurrenter og myndigheter - styrt av kulturelt betingede oppfatninger og institusjoner. Alle disse er med i samspillet om å skape innovasjoner. Boken gir en innføring i forskjellige teoretiske tilnærminger til teknologisk innovasjon, hvordan man kan analysere og forklare teknologiutviklingens egendynamikk og samspillet med omgivelsene, og, tilslutt, hvordan teknologi- og produktutviklere kan utnytte en slik innsikt i eget arbeid.

Helge Godø var tidligere forskningsleder for innovasjonsstudier ved forskningsstiftelsen NIFU STEP i Oslo og professor ved UniK - Universitetsstudiene på Kjeller. Han har doktorgraden sin fra Roskilde Universitetssenter. Han har utført mange evalueringer av FoU og innovasjonsstudier, mest på teknisk-industrielle og naturvitenskapelige områder, men også i offentlig sektor. Godø var programstyreleder i Norges forskningsråds forskningsprogram SKIKT - Samfunnsmessige og kulturelle forutsetninger for IKT (1998-2002). Før han kom til NIFU STEP i 1996, arbeidet han i mange år som forsker, og til slutt som forskningssjef, ved Telenor FoU. I tidsrommet 1986-89 var han komitésekretær i Stortingets energi-og industrikomité.

Betaling og sikkerhet

American Express Apple Pay Klarna Mastercard Vipps Visa

Din betaling er sikker. Vi lagrer ikke kortdetaljer og har ikke tilgang til dine kort.