Håndbok i skatte- og avgiftsprosedyre

Anette Fjeld
Heftet | Nivå: Voksen | Serie: Gyldendals juridiske håndbøker | Sidetall: 212 | Bokmål | EAN: 9788205524712

Innbinding: Heftet
Pris:
449 kr

Beskrivelse

Tvisteløsning og prosedyre krever god innsikt i prosessreglene i tvisteloven og domstolloven.

I skatte- og avgiftssaker gjelder i tillegg særreglene om søksmål i skatteforvaltningsloven kapittel 15. Aktørene i skatte- og avgiftssaker må derfor ha kjennskap til prosessreglene i begge regelsettene samt enkelte ulovfestede regler.
Denne boken har blitt til fordi forfatterne i sitt arbeid med skatte- og avgiftssaker for domstolene har sett et behov for å samle aktuelle problemstillinger på ett sted. Boken er ment å være et nyttig verktøy for alle som jobber med spørsmål knyttet til gyldigheten av et skatte- og avgiftsvedtak, enten som ledd i et rådgivningsoppdrag eller når en sak står for domstolene. Boken tar hovedsakelig for seg problemstillinger som oppstår i forbindelse med søksmål.
Reglene om bevisavskjæring er viet stor plass, da dette er et prosessuelt tema som skaper særlig store utfordringer i skatte- og avgiftssaker.

Bla-i-boka

Betaling og sikkerhet

American Express Apple Pay Klarna Mastercard Vipps Visa

Din betaling er sikker. Vi lagrer ikke kortdetaljer og har ikke tilgang til dine kort.