Funksjonshemming: politikk, hverdagsliv og arbeidsliv

Jan Tøssebro
Heftet | Nivå: Voksen | Sidetall: 266 | Bokmål | EAN: 9788215014395

Innbinding: Heftet
Pris:
489 kr

Beskrivelse

Forfatterne ser funksjonshemmedes hverdagsliverfaringer knyttet opp mot politisk ideologi og praktisk politikk. Hva er trendene nå? Viktige tema som familieliv, arbeidsliv og sysselsetting, hjelpeapparat og hjelpemidler er sentralt i boken.
Denne boka følger opp de siste 10-15 åras samfunnsvitenskapelige forskning om funksjonshemming. Et gjennomgående tema har vært spørsmål knyttet til idealer og realiteter. En har studert funksjonshemmedes hverdag og holdt det opp mot politiske idealer om likestilling og deltakelse i samfunnslivet. Inkludering og ekskludering på ulike samfunnsområder har stått sentralt. En har studert politiske reformer og tiltak, men også identitet i spenningen mellom vanlig og uvanlig, og den sosiale konstruksjonen av funksjonshemming. Bokas forfattere følger opp disse trendene.

Utgangspunktet for antologien er ny forskning finansiert av Norges forskningsråd. Bidragene tar opp ulike konkrete tema, blant annet knyttet til arbeid og sysselsetting, familie, barndom og oppvekst, hjelpeapparat og hjelpemidler. I flere kapitler står hverdagslivserfaringer sentralt. I andre tilfeller analyseres barrierer mot deltakelse. Boka inneholder også kapitler som tar opp politiske trender og utfordringer, samt de mange fasettene av forståelser og definisjoner av funksjonshemming innenfor forskning og ved velferdsordninger.

Samlet skal boka gi et bredt innblikk i sentrale problemstillinger, debatter og aktiviteter i norsk forskning om funksjonshemming i dag.

Bidragsyterne er aktive forskere på feltet, fra forskningsmiljøer i Bergen, Bodø, Oslo og Trondheim. Bokas redaktør Jan Tøssebro er professor ved NTNU, Trondheim.

Betaling og sikkerhet

American Express Apple Pay Klarna Mastercard Vipps Visa

Din betaling er sikker. Vi lagrer ikke kortdetaljer og har ikke tilgang til dine kort.