Elevenes skolemiljø: opplæringsloven kapittel 9 A

Øystein Stette
Heftet | Nivå: Voksen | Sidetall: 77 | Bokmål | EAN: 9788283721287

Innbinding: Heftet
Pris:
209 kr

Beskrivelse

Boka inneholder kapittel 9 A i sin helhet og er en oppdatering av utgivelsen Kapittel 9 A Opplæringsloven som kom i 2017. Det er i ettertid kommet til nye bestemmelser som blant annet omhandler tvungent skolebytte ved de alvorligste sakene.
Boka inneholder også merknader til alle paragrafene fra lovproposisjonene og flere tolkningsuttalelser fra Utdanningsdirektoratet som klargjør og utdyper regelverket ytterligere.
Skoleledere, lærere, SFO-ledere og alle ansatte i skolen må kjenne til og etterleve lovverket som sier at alle som arbeider på skolen har en plikt til å melde fra om de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Dette gjelder uavhengig av hvem som er deres arbeidsgiver, som for eksempel renholdere, kantinepersonell, vaktmester. Derfor er det nødvendig at alle blir gjort kjent med plikten til å følge med, gripe inn og varsle.

Betaling og sikkerhet

American Express Apple Pay Mastercard Visa

Din betaling er sikker. Vi lagrer ikke kortdetaljer og har ikke tilgang til dine kort.